Rešenja

Finansije

Modul Finansije u okviru Microsoft Dynamics AX-a AX automatizuje upravljanje finansijskim procesima kompanije, omogućava praćenje transakcija, čini dostupnim aktuelne informacije i obezbeđuje detaljne finansijske izveštaje.

Modul Finansije u Microsoft Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:
 • Glavnu knjigu;
 • Blagajnu;
 • Potraživanja;
 • Dugovanja;
 • Međukompanijska knjiženja;
 • Konsolidaciju;
 • Troškovno računovodstvo;
 • Osnovna sredstva.
Prednosti:
 • Poslovanje bez geografskih ograničenja. Modul podržava poslovanje na lokalnom tržištu, kao i poslovanje sa inostranstvom, kroz različite kurseve valuta i podršku računovodstvenim principima različitih zemalja. Uz to obezbeđuje upravljanje porezima, načinima knjiženja i izveštavanjem.
 • Strateško planiranje. Modul Finansije je u potpunosti integrisan sa ostalim funkcionalnim područjima, obezbeđujući na taj način precizne finansijske podatke iz Glavne knjige u realnom vremenu. Povezanost između modula pruža mogućnost praćenja transakcija do njihovog izvora.
 • Veći stepen sigurnosti. Kompleksni procesi kontrole pristupa informacijama i procedure odobravanja obezbeđuju potpunu sigurnost osetljivih podataka.
 • Efikasnije upravljanje novčanim tokovima. Modul pruža detaljan prikaz finansijskog statusa i novčanih tokova. Moguće je analizirati likvidnost predviđanjem novčanih tokova, usklađivati račune, pratiti uplate, isplate i salda na bankovnim računima itd. 
 • Detaljne finansijske informacije. Finansijske dimenzije (npr: mesta troška, odeljenja i svrhe) povećavaju sposobnosti analize poslovanja bez dodatnog komplikovanja strukture kontnog plana.
 • Cost Accounting - Troškovno računovodstvo pruža mogućnost jasne analize fiksnih i varijabilnih troškova. Moguće je mapirati konta Glavne knjige u odgovarajuće kategorije troška, što obezbeđuje jednostavniju interpretaciju finansijskih informacija.