Rešenja

Metodologija implementacije


Uspeh projekta implementacije poslovnog softvera zavisi od više faktora. Među njima su znanje i iskustvo partnera kao i metodologija implementacije koja se koristi u procesu uvođenja informacionog sistema. Microsoft Dynamics Sure Step metodologija je odobrena metodologija kompanije Microsoft koja obezbjeđuje da se svaki projekat implementacije Microsoft Dynamics rešenja završi na vreme, u okviru planiranog budžeta i u okviru zahteva klijenta. Sure Step metodologija jasno definiše faze projekta, procese, ključne momente i nivoe participacije korisnika.

Uključuje sledeće faze:
  • Dijagnostika (snimanje stanja);
  • Analiza;
  • Dizajn rešenja;
  • Razvoj rešenja;
  • Uvođenje rešenja;
  • Početak rada u produkcionom okruženju.
Detaljnije o fazama implementacije.