Trenutno ste ovde: Početna » » »

Rešenja

Nabavka

Nabavka u okviru Microsoft Dynamics AX-a obezbeđuje postavljanje procedura i kontrolu nabavnog procesa. Osim što objedinjava spisak dobavljača, ugovore i ostalu dokumentaciju, kao i informacije o poručenim proizvodima i uslugama, modul omogućava analizu potrošenog i učinak svakog od dobavljača.

Modul Nabavka u Microsoft Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:
 • Evidenciju i upravljanje informacijama o dobavljačima;
 • Uslove i načine plaćanja;
 • Nabavne cenovnike;
 • Popust na red i popust na ukupan iznos fakture;
 • Zahteve za ponudama, porudžbine, otpremnice, fakture;
 • Planiranje nabavke;
 • Analize i izveštaje.
Prednosti:
 • Optimizacija procesa nabavke. Sistem obezbeđuje analizu nabavnih porudžbina, poređenje njihovih cena i vremena isporuke, zahvaljujući čemu je moguće predvideti greške i smanjiti troškove.
 • Bolja kontrola dobavljača. Optimizacija lanca snabdevanja obuhvata nadgledanje, evaluaciju i uvid u stvarne statuse porudžbina. 
 • Fleksibilnost poručivanja. Modul Nabavka omogućava unos porudžbina dobavljačima za projektne i ne-projektne kupovine.
 • Izbor najbolje ponude. Prikupljanjem ponuda od više dobavljača, kroz predefinisan procesom odobravanja modul obezbeđuje automatski odabir najbolje ponude.
 • Kontrola nad procesom poručivanja. Vezivanjem porudžbina direktno za projekte obezbeđuje se uska saradnja među modulima i viši stepen kontrole samih porudžbina.