Rešenja

Proizvodnja

Proizvodnja u okviru Microsoft Dynamics AX-a obezbeđuje upravljanje procesima proizvodnje, kontrolu raspodele resursa i kapaciteta i efikasnu analizu troškova.

Modul Proizvodnja u Microsoft Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:
 • Unos proizvodnih artikala;
 • Upravljanje nalozima za proizvodnju;
 • Saradnju sa podizvođačima;
 • Planiranje proizvodnje;
 • Kontrolu potrošnje;
 • Upravljanje resursima i kapacitetima;
 • Upravljanje proizvodnim rutama;
 • Upravljanje radionicama.
Prednosti:
 • Fleksibilnost u upravljanju proizvodnim resursima. Zahvaljujući procesu planiranja rezervacije resursa, moguć je brz i pouzdan uvid u dostupnost proizvodnih resursa. Modul, između ostalog nudi i mogućnost fleksibilnog planiranja proizvodnih procesa unapred ili unazad u odnosu na definisani datum isporuke gotovih proizvoda. Upotreba različitih načina planiranja proizvodnje otvara prostor za analiziranje rezultata koji se mogu dobiti pod različitim okolinostima.
 • Optimizacija toka proizvodnje. Raspodela resursa korišćenjem Gantovog dijagrama obezbeđuje jednostavnu podelu posla između radnih centara. 
 • Povećanje proizvodne efikasnosti. Moguće je odabrati najbolju rutu za svaku operaciju, pa čak i definisati različite verzije proizvodnih ruta. 
 • Brzo prilagođavanje promenama. Informacije o potrebama za konkretnim artiklom omogućavaju optimizaciju zaliha i informacije o najranijem mogućem datumu isporuke na osnovu čega je moguće reagovati na odgovarajući način i na vreme izmeniti prodajne naloge.