Trenutno ste ovde: Početna » » »

Rešenja

Zalihe

Zalihe u okviru Microsoft Dynamics AX-a obezbeđuju nephodnu fleksibilnost u pogledu upravljanja zalihama, pružaju podršku predviđanju, klasifikaciji i praćenju zaliha i omogućavaju efikasno kreiranje i upravljanje sastavnicama. 

Modul Zalihe u Microsoft Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:
Prednosti:
  • Optimizacija nivoa zaliha. Modul nudi mogućnost dugoročnog planiranja kao podršku pri optimizaciji nivoa zaliha. Moguće je, korišćenjem modela predviđanja simulirati veliki broj scenarija i kreirati prognoze vezane za prodaju i nabavku. 
  • Detaljan uvid u stanje zaliha. Dimenzije zaliha predstavljaju moćan alat za klasifikovanje zaliha u skladu sa karakteristikama skladištenja i osobinama artikla, kako bi se u svakom trenutku dobio detaljan pregled stanja i strukture zaliha. Pomoću serijskih brojeva i brojeva šarže moguće je pratiti artikle kroz čitav sistem, a u svakom trenutku je obezbeđen direktan pristup informacijama koje govore gde su artikli korišćeni kao i gde se oni tačno nalaze u datom trenutku.
  • Brzo i lako kreiranje sastavnica. Modul obezbeđuje grafičko okruženje zasnovano na drag and drop principu koje se koristi prilikom kreiranja i upravljanja sastavnicama. 
  • Fleksibilnost u upravljanju sastavnicama. Kalkulacija cena, korišćenjem cene koštanja, može se pokrenuti za svaki nivo sastavnice, pružajući preciznu i detaljnu informaciju o koštanju koja se prenosi i ažurira kroz ceo sistem.