Trenutno ste ovde: Početna » »

Rešenja

Cloud rešenjaCloud tehnologija (tehnologija u oblaku) obezbeđuje jednostavan, fleksibilan pristup odabranim rešenjima, preko internet pretraživača i mobilnih aplikacija. Resursi se brzo i neprimetno alociraju i dealociraju i korisnicima isporučuju u vidu usluga. Usluge se naplaćuju na mesečnom nivou, najčešće u srazmeri sa količinom upotrebljenih resursa. Na taj način Cloud tehnologija omogućava kompanijama da organizuju svoje IT resurse u skladu sa trenutnim potrebama.

U saradnji sa kompanijom Business Solutions razvili smo pouzdan data centar kojim svojim klijentima nudimo sledeće usluge i rešenja:
 • Iznajmljivanje hardware-a (Infrastructure as a service - IaaS). Zahvaljujući direktnom pristupu preko Interneta, klijentima je omogućeno projektovanje i kreiranje fizičke IT infrastrukture u virtuelnom okruženju. Umesto kupovine hardware-a, naplaćuje im se samo potreban memorijski prostor i ne susreću sa problemima i ograničenjima koja nosi instalacija i održavanje opreme. 
 • Pristup alatima za razvoj softvera i aplikacija (Platform as a service – PaaS). Alatima koji se nalaze na udaljenom serveru, direktno se pristupa putem browser-a. Klijenti na svom lokalnom računaru ne moraju imati instaliran operativni sistem, specifične alate ni ozbiljne resurse da bi koristili navedena rešenja.
 • Softver kao usluga (Software as a Service - SaaS). Korišćenje odabranih softverskih rešenja, dostupnih putem portala, omogućava jednostavan pristup sa bilo kog mesta, 24h dnevno. Klijentima nudimo pristup:
  • elektronskoj pošti;
  • Microsoft Office-u (Office 365);
  • rešenjima za upravljanje poslovanjem (Microsoft Dynamics NAV i AX); 
  • rešenjima za upravljanje odnosima sa klijentima (Microsoft Dynamics CRM).