Rešenja

Marketing

Microsoft Dynamics CRM kroz modul Marketing obezbeđuje alate za segmentiranje podataka, efikasno sprovođenje marketinških aktivnosti i praćenje ključnih indikatora uspeha marketinških kampanja.

Modul Marketinga u Microsoft Dynamics CRM-u između ostalog uključuje:
  • Automatsko kreiranje statičkih i dinamičkih listi zasnovanih na kontima glavne knjige, kontaktima ili kampanjama
  • Korišćenje alata za napredno pronalaženje potencijalnih klijenata na osnovu niza kriterijuma;
  • Upravljanje duplim zapisima, automatsku identifikaciju i brisanje duplikata;
  • Definisanje zadataka i aktivnosti marketinških kampanja; 
  • Konvertovanje e-mail odgovora u šanse ili prilike;
  • Jednostavnu identifikaciju potencijalnih kupaca;
  • Generisanje detaljnih izveštaja o uspehu kampanje, uključujući stopu povrata investicija, stopu odgovora i trošak po odgovoru.