Industrije

Veleprodaja i distribucija

Savremeno poslovno okruženje postavlja veliki broj poslovnih izazova kompanijama u oblasti distribucije: promenjiv kvalitet saradnje sa dobavljačima, nemogućnost naplate potraživanja, slaba iskorišćenost resursa, nepovoljne zakonske procedure, itd. Zato je većina kompanija iz ove oblasti prinuđena da fokusira svoje napore na unapređenje i optimizaciju procesa samo kako bi ostali konkurentni.

Microsoft Dynamics AX i NAV, sa funkcionalnostima namenjenim veleprodaji i distribuciji, predtsavljaju moćna, prilagodljiva i intuitivna rešenja. Pokrivaju sve aspekte poslovanja, od nabavnih porudžbenica, magacinskog poslovanja i upravljanja procesom odvajanja i otpreme robe, do isporuke krajnjem kupcu. Neke od ključnih prednosti koje obezbeđuju su:
 • Automatizacija toka ključnih poslovnih procesa;
 • praćenje istorije poslovanja po kupcima, lokacijama i artiklima;
 • kontrola kvaliteta proizvoda;
 • praćenje artikala kroz proces distribucije;
 • kontrola magacina;
 • smanjenje količine škartirane robe i troškova;
 • optimizacija procesa isporuke;
 • precizni pokazatelji performansi magacina i odeljenja;
 • korišćenje šablona i trendova za predviđanje tražnje;
 • optimizacija nivoa zaliha;
 • brz dgovor na specifične zahteve kupaca – specifična pakovanja, deklaracije, uslove čuvanja i isporuke.