Rešenja

Automatizacija servisa i projekata
 

Kao deo Dynamics 365 rešenja aplikacija Automatizacija servisa i projekata omogućava uspostavljanje profitabilnih relacija, obezbeđuje zaposlenima alate za najefikasnije obavljanje radnih zadataka i daje jasan uvid u prioritete. Omogućava:

  • kolaboraciju prodajnog tima i automatizaciju operacija;
  • planiranje projekata, povezivanje sa Microsoft Project rešenjem i upotrebu gotovih template-a;
  • raspodelu resursa i automatsku dodelu najboljih konsultanata najzahtevijim projektima, uz mogućnost manuelne izmene;
  • odabir projekata, ažuriranje veština, upravljanje vremenom i troškovima sa mobilnog uređaja, u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta;
  • konfiguracije tokova posla (workflows) koja obezbeđuje da se zadaci izvršavaju bez zastoja.