Trenutno ste ovde: Početna » » »

Rešenja

Reakcije klijenata
 

Aplikacija Reakcije klijenata pruža kompaniji priliku da bolje razume svoje klijente, poveća produktivnost zaposlenih i unapredi kolaboraciju i konzistentnost. Omogućava:

  • jačanje odnosa sa klijentima aktivnim fokusiranjem na njihove potrebe;
  • kreiranje personalizovanog sadržaja, relevantnog za klijente;
  • targetiranje ciljnih grupa i pravilno prepoznavanje prilika;
  • analizu demografskih pokazatelja, istorije kupovine i interakcije sa klijentima;
  • analizu trendova i kreiranje predikcija, vizuelizacije i cross-sell i up-sell sugestije.