Trenutno ste ovde: Početna » » »

Rešenja

Terenska služba
 

Aplikacija Terenska služba objedinjava pametno planiranje, personalizovanu komunikaciju sa korisnikom, mobilnu podršku i upravljanje resursima na udaljenim lokacijama. Omogućava:

  • upotrebu bar kodova i RFID čitača, procesiranje radnih naloga, pregled korisnika i istorije komunikacije, kao i cena i delova sa bilo kog uređaja;
  • automatsko prepoznavanje problema i njihovo rešavanje bez slanja ljudi na teren, osim ako je to apsolutno neophodno;
  • optimalnu organizaciju ljudi i opreme, uzimajući u obzir udaljenost lokacije, pravnu regulativu, preferencije korisnika i vrstu zaključenog servisnog ugovora;
  • upravljanje ugovorima, uzimajući u obzir različite opcije plaćanja;
  • upravljanje skladištem, ažuriranje stanja zaliha u realnom vremenu i efikasno predviđanje potreba za materijalom.