Trenutno ste ovde: Početna » »

Industrije

Farmacija

Nadogradnjom Microsoft Dynamics ERP-a razvili smo specijalizovano rešenje namenjeno proizvođačima, uvoznicima i distributerima medicinskih proizvoda, lekova i opreme, farmaceutskim kompanijama i uvoznicima i distributerima kozmetičkih proizvoda i parfema.

Osnovni izazovi sa kojima se susreću ove kompanije povezani su sa distribucijom u kratkom roku i pod posebnim uslovima, održavanjem precizne opreme i nadgledanjem rokova važenja.
 
Da bi se uspešno suočili sa njima, kompanijama je potreban fleksibilan i pouzdan softverski alat koji obezbeđuje optimizaciju aktivnosti i pruža osnovu za donošenje pravih odluka u ključnim situacijama. Microsoft Dynamics integrisani sistemi za upravljanje poslovanjem između ostalog obezbeđuju:
  • Održavanje velikog broja proizvoda i njihovo praćenje pomoću serijskih i brojeva šarže;
  • efikasno upravljanje skladištenjem, definisanjem optimalnih ruta za prikupljanje artikala; kontrola nad grupisanjem i distribucijom artikala;
  • pojednstavljeno nadgledanje datuma isteka roka i garancije za sve artikle;
  • jednostavnu integraciju i mogućnost razmene dokumenata sa drugim softverskim proizvodima;
  • integraciju sa mobilnim uređajima za jednostavnije upravljanje skladištenjem;
  • bolju komunikaciju imeđu sektora;
  • optimizaciju upravljanja finansijama i tokovima novca;
  • različite izveštaje i analize.