Trenutno ste ovde: Početna » »

Rešenja

IN2 Mobile WMS


IN2 Mobile WMS (Warehouse Management System) za Microsoft Dynamics AX i NAV je savremeno rešenje namenjeno podršci upravljanju skladištem. Rešenje integriše i potpuno podržava sve poslovne procese u okviru magacina, automatizuje procese upotrebom barcode čitača ili PDA uređaja i smanjuje vreme rada i povećava brzinu pripreme odvajanja i isporuke robe krajnjem kupcu. Krajnje jednostavan korisnički interfejs dozvoljava konfiguraciju prema potrebama pojedinačnih korisnika.

IN2 Mobile WMS između ostalog omogućava:

 • Prijem robe od dobavljača/magacina i kontrolu primljene robe;
 • skladištenje robe u regalu primljenog/prekontrolisanog;
 • očitavanje regala i artikla;
 • ručnu ili automatsku dopunu zone skladištenja;
 • štampu deklaracija i adresnica;
 • isporuku robe kupcu/magacinu/revers;
 • izdvajanje i pakovanje;
 • proveru zaliha;
 • popis zaliha;
 • unos bar code-ova;
 • povrat robe iz zone isporuke, odnosno od kupca.


IN2 Mobile WMS obezbeđuje pristup podacima u realnom vremenu. Integracija između PDA uređaja, barcode čitača i Microsoft Dynamics NAV, odnosno AX rešenja obezbeđena je korišćenjem pouzdane mobilne platforme. Na taj način se uspešno prevazilaze potencijalne tehničke barijere: pristup sa udaljene lokacije, sinhronizacija podataka u oba smera, prava pristupa itd.