Rešenja

IN2 Obračun zarada  i drugih primanja


IN2 Obračun zarada i drugih primanja predstavlja moćan alat koji omogućava automatizaciju ovog procesa i obezbeđuje potpunu usklađenost sa zakonskom regulativom. Rešenje prilikom obračuna zarada koristi podatke unete u okviru rešenja IN2 HRM dok su knjiženje i isplata zarada potpuno integrisani sa finansijskim modulima Microsoft Dynamics NAV i AX sistema.

Posebna pažnja posvećena je kontroli pristupa ovim podacima. Modul obračuna zarada nudi i mogućnost štampe seta izveštaja i to kako onih koji su namenjeni ispunjenju zakonske regulative tako i onih koji su namenjeni analizi i praćenju troškova zarada.

IN2 Obračun zarada i drugih primanja obuhvata:

 • Definisanje osnovne zarade u ukupnom bruto ili neto iznosu, u bodovima ili koeficijentima;
 • evidenciju radnog staža i automatski proračun minulog rada;
 • naknadu za topli obrok i regres;
 • obustave/k redite;
 • automatizaciju obračuna zarada i set kontrolnih procedura kojima se predupređuju potencijalne greške u obračunu; 
 • unos korektivnih stavki ili eventualne stimulacije odnosno destimulacije;
 • obračun prevoza na mesečnom nivou ili na dnevnom nivou;
 • praćenje troška zarade uz evidentiranje mesta i nosioca troška;
 • knjiženje i isplatu zarade i automatsko popunjavanje naloga za knjiženje i isplatu zarada;
 • analizu i izveštavanje (pregled obračuna po radnicima, platni listići, pregled radnog staža, prosečna zarada radnika, itd.);
 • upravljanje primanjima koja ne spadaju u zarade;
 • integracija sa odgovarajućim programima za elektronsko plaćanje;
 • kreiranje svih zakonom propisanih obrazaca i izradu niza izveštaja (MUN, MUNK, PP OPJ 1-PP OPJ 8, specifikacija poreza, itd.).

Pročitajte šta o aplikaciji IN2 obračun zarada i drugih primanja pišu mediji:

Biznis & Finansije

"Obračun zarada u Microsoft Dynamics AX-u"

PC Press

"Obračun zarada u Microsoft Dynamics AX-u"