Trenutno ste ovde: Početna » »

Usluge

Integracija sistema


Integracija Microsoft Dynamics ERP sistema sa drugim eksternim i/ili internim aplikacijama garantuje neometani i automatski prenos podataka u svim smerovima. Sa druge strane, integracija sa eksternim sistemima i dostupnost web usluga omogućava uspešniju saradnju sa poslovnim partnerima, klijentima i dobavljačima. Stručnjaci IN2 Dynamics sproveli su veliki broj projekata integracije Microsoft Dynamics ERP-a sa različitim eksternim aplikacijama, kao što su POS sistemi, platni sistemi, sistemi zaliha, web sistemi, e-commerce i mnogi drugi.

Kako bismo klijentima ponudili kompletnu uslugu nudimo i migraciju podataka, odnosno neometan uvoz postojećih podataka iz aktuelne aplikacije u Microsoft Dynamics bazu i obratno.