Trenutno ste ovde: Početna »

Industrije

Javni sektor

Prisustvo u javnom sektoru godinama unazad je IN2 grupi obezbedilo izuzetno poznavanje legislative i načina funkcionisanja organa državne uprave. Microsoft Dynamics ERP rešenja namenjena javnom sektoru obezbeđuju podršku za budžetsko računovodstvo, planiranje, izmene i dopune budžeta tokom poslovne godine i javnu nabavku.

Osim što omogućavaju automatizam u unosu i knjiženju podataka i popunjavanju određenih zakonskih propisanih izveštaja i obrazaca, Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics AX između ostalog nude:
  • Implementaciju bužetskih klasifikacija (ekonomsku, po funkcijama, organizacionu, programska, lokacijska, po izvorima finansiranja, itd…);
  • postavke knjiženja (paralelna knjiženja budžetskog računovodstva kod ulaznih i izlaznih faktura, priznavanje prihoda u trenutku naplate);
  • postavke učitavanja i rasknjižavanja izvoda (uz prepoznavanje partnera prema IBAN-u, prepoznavanje uplatnih računa i poziva na broj ili delova poziva na broj i sl.);
  • izvršenje budžeta (opšteg i posebnog dela);
  • propisane polugodišnje i godišnje izveštaje;
  • izvore finansiranja (prihode i rashode);
  • generisanje zakonskih izveštaja namenjenih nadležnim institucijama (Državnoj revizorskoj instituciji, Ministarstvu finansija, itd…).

Osnovna prednost ovog rešenja je sistemski pristup planiranju budžeta, uz praćenje istorije promena i prethodno definisanih kontrola i limita, čime se obezbeđuje uvek aktuelan budžet koji je moguće uporediti sa stanjem izvršenja rashoda i prihoda. Isti se koristi kroz čitav niz zakonskih i poslovnih izveštaja. 

Više informacija o IN2 rešenjima namenjenim javnom sektoru možete naći ovde.