Trenutno ste ovde: Početna » »

Rešenja

Microsoft BizTalk

Microsoft BizTalk Server je integraciona platforma koja služi za povezivanje raznorodnih tehnologija, aplikacija, sistema, protokola i formata podataka u jedinstvenu celinu. U praksi najčešće ima dve primene:

 • A2A („Application-to-application") koja podrazumeva integraciju različitih aplikativnih platformi, sistema i rešenja u okviru jedne organizacije. Primer je razmena podataka o kupcima između različitih podsistema u okviru jednog preduzeća.
 • B2B („Bussiness-to-bussiness") koja podrazumeva integraciju i upravljanje poslovnim procesima koji prelaze granice jedne organizacije i zalaze u poslovne procese drugih organizacija. Primer takve integracije je razmena različitih poslovnih dokumenata (kao što su narudžbenice, otpremnice i računi) između dva preduzeća.


INBiz2 je skup usluga integracije koje nudi IN2 grupa, utemeljenih na Microsoft BizTalk Serveru kao integracionoj platformi, koji obezbeđuje:

 • Povezivanje Cloud aplikacija, mobilnih uređaja, ali i aplikacija partnera brzo, lako i sigurno.
 • Povećanu poslovnu upravljivosti i višeplatformsku (cross platform) interoperabilnost.
 • Konzistentno, skalabilno i fleksibilno rešenje za koordinaciju različitih servisa namenjenih različitim poslovnim procesima.
 • Elektronsku razmena podataka (EDI).
 • Kontrolu poslovanja kroz uvid u poslovanje u realnom vremenu. 
 • Upravljanje poslovnim pravilima kroz niz alatki za definisanje, skladištenje, pozivanje i izvršavanje poslovnih pravila.
 • Automatizaciju poslovanja sa partnerima.


Prednosti ovog rešenja su brojne, a među neke od njih spadaju:

 • Redukcija troškova, virtualizacijom hardvera i zamenom EDI infrastructure.
 • Veća efikasnosta zbog eliminacije manuelnih procesa.
 • Izdvajanje korisnih informacija izvlačenjem podataka iz aplikacija i njihovim predstavljanjem na jednostavan, svima razumljiv način.
 • Povećanje poslovne preduzimljivosti kroz brzo prilagođavanje promenama u poslovanju i novim tehničkim zahtevima.