Rešenja

Finansije

Microsoft Dynamics NAV modul za Finansije pruža kompanijama potpunu kontrolu nad finansijskim stanjem kompanije, integriše tokove novca i podržava rad sa više valuta istovremeno.

Modul Finansije u Microsoft Dynamics NAV-u, između ostalog uključuje:
 • Finansije i računovodstvo;  
 • Osnovna sredstva;
 • Dugovanja i potraživanja;
 • Budžeti;                                                               
 • Alokacija sredstava;
 • Kontroling;
 • Konsolidacija;
 • Upravljanje tokovima novca;
 • Međukompanijska knjiženja;
 • Profitni i troškovni centri;
 • Podržan rad u više valuta.
Prednosti:
 • Aktuelne i kompletne finansijske informacije pomoću kojih se efikasno mogu pratiti trendovi i vršiti nadgledanje svih poslovnih aktivnosti;
 • Identifikovanje novih prilika i planiranje resursa;
 • Upravljanje osnovnim sredstvima – od nabavke do puštanja u rad;
 • Optimizacija tokova novca kroz autorizovano aomatizovanje procesa plaćanja i monitoring potraživanja od kupaca;
 • Podržanost za rad u više valuta i olakšan rad sa transakcijama u različitim valutama;
 • Unapređena kontrola finansijskih procesa;
 • Podrška za razmenu podataka sa drugim sistemima (uvoz kurseva valuta, uvoz izvoda, elektronski nalozi plaćanja...);
 • Veliki set finansijskih izveštaja;
 • Praćenje i analiza troškova koji su u vezi sa određenim celinama uz podršku korisnički definisanih izveštaja i indikatora.