Rešenja

NAV Mobil 

NAV Mobil aplikacija obezbeđuje pristup podacima telefonom ili tabletom, sa bilo kog mesta, u bilo kom trenutku. Aplikacija predstavlja nadogradnju za Microsoft Dynamics NAV i namenjena je zaposlenima u prodaji kao pomoć prilikom rada na terenu i radnicima u magacinu za optimizaciju poslovanja. Njen osnovni cilj je da, korišćenjem WiFi ili GRPS tehnologija omogući pristup aktuelnim podaima u realnom vremenu i trenutnu reakciju na zahteve kupaca.

NAV Mobil za Microsoft Dynamics NAV, između ostalog uključuje:
 • Unos i popunjavanje prodajnih porudžbina;
 • Pristup istoriji poslovanja sa kupcem;
 • Unos novih kontakata i podataka o posetama klijentima;
 • Uvid u cenovnike i popuste;
 • Evidencija prijema robe u sistemu u realnom vremenu;
 • Uvid u  nivo zaliha;
 • Skladištenje i premeštanje robe između skladišta, zona i regala;
 • Optimizacija procesa izdvajanja artikala;
 • Automatizacija procesa isporuke robe.
Prednosti:
 • Pristup podacima u realnom vremenu. NAV Mobil aplikacija pružaja zaposlenima koji su u stalnom pokretu jednostavan i lak pristup Microsoft Dynamics NAV-u. Korisnici dobijaju pravu informaciju u trenutku kada im je stvarno potrebna, što im omogućava da momentalno odgovore na zahteve kupaca.
 • Prilagodljivost. NAV Mobil omogućava potpuno prilagođavanje korisničkog interfejsa i poslovne logike specifičnim zahtevim klijenata.
 • Integracija i automatizacija. Integracija između telefona ili tableta i Microsoft Dynamics NAV- a obezbeđena je korišćenjem pouzdane mobilne platforme. Na taj način se uspešno prevazilaze potencijalne tehničke barijere: pristup sa udaljene lokacije, sinhronizacija podataka u oba smera, prava pristupa itd.