Rešenja

Marketing

Microsoft Dynamics NAV Marketing modul obezbeđuje jednostavno upravljanje kontaktima, prilikama i optimizaciju marketinških aktivnosti. Modul potpuno podržava različite principe segmentacije tržišta, omogućava bolju identifikaciju potreba klijenata i unapređuje odnose sa postojećim klijentima.

Modul Marketing u Microsoft Dynamics NAV-u, između ostalog uključuje:
  • Upravljanje podacima o kjientima;
  • Pretragu kontakata;
  • Upravljanje zaduženjima;
  • Upravljanje dokumentacijom i interakcijama sa klijentima;
  • Upravljanje prodajnim prilikama;
  • Segmentiranje i upravljanje kampanjama.
Prednosti:
  • Olakšano upravljanje i brz pristup podacima o klijentima, kroz jedinstveni centar prilagođen radnom mestu svakog od zaposlenih u sektoru marketinga;
  • Brži i efikasniji odgovor na zahteve klijenata;
  • Automatizacija prodajnih i marketing aktivnosti;
  • Pojednostavljena razmena i deljenje podataka između Microsoft Dynamics NAV-a, Microsoft Office-a i drugih aplikacija.